ZIJ EN HIJ

Zij en Hij
Zij zo teer bemind
geeft warm gevoel
Aan hem gehecht
Zo omstrengeld in de steen
Hij die de warmte deelt,
verenigd in het beeld
Gesmolten in de ziel vereend
Doorstroomt de warmte van hun bloed
Zo is de koude steen
geworden tot tere zielebeeld

Hein Smeerdijk.