BIOGRAFIE

Kunst, met name beeldhouwen, werd een nieuwe levensinvulling voor Hein Smeerdijk
na 34 jaar actief te zijn geweest als veehouder. Ook het overlijden van zijn vrouw
leidde tot bezinning en een zoektocht naar nieuwe wegen. Geleidelijk veranderde hij
de boerderij in een atelier en een expositieplek. De koeien en schapen maakten plaats
voor een groeiend aantal beelden van eigen hand. Kunst en natuur gaan harmonieus samen
in Hein’s eigen beeldentuin in het buitengebied van Warnsveld. Hein heeft workshops
gevolgd bij een beeldhouwatelier in Baak, maar ontwikkelde al snel een eigen beeldtaal.
Zijn werk is veelal abstract, sober met veel aandacht voor de eigen schoonheid van het
materiaal.Recent werd een door Hein vervaardigde gedenksteen onthuld in Warnsveld ter
nagedachtenis aan de twaalf slachtoffers van de V1-explosie in 1945. Ook neemt hij deel
aan de expositie "Schatplichtig" in het Stedelijk Museum in Zutphen.

Hein’s motto; Kunst geeft kracht om verder te gaan