ONRUST

Het voelt zo vreemd,
verdriet, de pijn,
geen richting waarheen je leven leidt.
Doelloos loop je zo wat heen en nog eens terug.
Weer een uur verstreken.
Soms zo gauw een hele dag.
Wat heeft het opgeleverd?

het voelt zo vreemd,
leeg en toch zo vol dat hoofd.
Je zou zo graag weer richting geven,
maar de baan is nog niet geebd.
Zal het ooit nog goed komen,
heeft het leven nog wel zin.

Het voelt zo vreemd
en ook weer niet.
Je hebt zo lang gedeeld.
De goede en de kwade dingen.
De verliefdheid die groeide,
werd liefde die groeide tot genegenheid.
Dat is wat altijd zo zal blijven.

Het voelt zo vreemd,
je bent er niet en ook weer wel.
Dat geeft de onrust in mijn ziel.
Wat moet ik nu, mag ik nog delen?
Delen, gevoel te zijn voor die ander. Die ene die er ook zal zijn voor jou.

Het voelt zo vreemd,
die leegte die zo langzaam vol gaat lopen.
Heeft het leven toch wel zin?
De ouder zijn van je kinderen.
Het is een warm gevoel van binnen.
en ook het zijn voor zoveel vrienden.

Het voelt nog vreemd,
warmte en dan nog even kil.
Onrust omdat er nog geen ruimte is.
Een doel, een richting die je nog niet weten wilt.
Het voelt wel goed en toch zo vreemd,
omdat je toch nog delen kunt.

Het voelt nog vreemd,
die vreemde tonen.
Verzonken in de gedachtengang.
Je wilt vooruit, maar het gaat nog niet.
Verbonden met zoveel verleden.
Die tijd gun je jezelf nog niet.


Het voelt nog vreemd,
plaats te geven.
Een warm gevoel: zal het toch nog mogelijk wezen?
Kan ik het aan, dat vreemde?
Wat is het, wat je zo gelukkig maakt?
Zou ik toch nog mogen delen?
Wat voelt het vreemd zo in vertwijfeling.
Weer een uur, soms wel een dag.
Die vreemde warmte die je voelt van binnen.
Als het zo mag zijn, mag ik dan toch weer delen?

Zo voelt het vreemd,
niet alleen een verleden.
Ook nog een weg met toekomst te mogen gaan.
Hoe vul je in, in dankbare herinnering
aan haar die zo lang je partner was.
Geeft rust als je het wat los kunt laten.

Het voelt nog vreemd,
je moet er weer aan denken.
Het doel, de taak die toch nog wacht.
Zal Hij je richting geven.
Om zo in goede vreugdevolle dagen er te zijn.
Met die ene en ook zo vele anderen samen.

Hein Smeerdijk.